Beskrivning av arbete
 
 

1978 gjorde jag en utställning om arbetet i Dannemora gruvor. Jag hade jobbat som gruvarbetare innan jag påbörjade mina konststudier, under tiden på konstskolan och sedan på konstfack, började jag översvämmas av minnen ifrån gruvan. Därför tog jag kontakt med Gruvindustriarbetareförbundet och Konstnärscentrum och beskrev mina idéer om att göra en utställning om gruvarbetet. Dessa organisationer beslutade att hjälpa mig, att realisera det projektet. Jag gick runt under ett helt år 1977-78 och tecknade i gruvan - utställningen ”Malm och människor” blev färdig 1978 och vandrade runt i Sverige under tre år.

Under arbetet med utställningen började jag fundera över vad som händer med malmen på dess väg till färdiga stålprodukter. Jag försökte introducera ett projekt i mitten på 1980-talet med SSAB som finansiär men fick inget gensvar.

1990 fick jag jobb som brandman, vilket gav mig större ekonomisk frihet, jag tog åter upp idén om göra något om stålet, men den här gången i Vallonien, med tanke på de historiska banden med vår trakt - jag bor i ett gammalt vallonbruk, Österbybruk.

1992 började jag läsa franska, bl a två terminer på Uppsala universitet, för att förbereda mig för detta projekt. Sedan 1997 har jag gjort närmare trettio resor ner till Vallonien och stannat som längst två månader för att arbeta med mitt projekt, framförallt i Liège och Charleroi. Där har jag besökt masugnar, stålverk och valsverk, men jag har även målat det industriella landskapet i dessa städer. Under mina vandringar på kullarna ovanför Liège kände jag plötsligt en doft som steg upp ifrån underjorden , det var doften ifrån gruvan och det var exakt samma doft som jag mindes från arbetet i Dannemora gruvor, på dessa kullar hörde jag plötsligt rösterna hemifrån.

Då alla de belgiska gruvorna är nedlagda, kunde jag inte besöka några sådana där, men jag sökte upp arbetarna som hade jobbat i gruvorna, både i Liège och Charleroi, för att teckna deras porträtt och lyssna på deras berättelser om arbetet och livet. Tanken är att det ska bli en bok med bilder och berättelser.

Sedan år 2002 samarbetar jag i ett projekt med Metall, där jag åker runt i svenska gruvorter med en vandringsutställning. Jag intervjuar arbetare på plats och tecknar även deras porträtt. Jag gör nya målningar på varje ställe och i varje gruva, som sedan läggs till i utställningen. På det sättet förändras utställningen och byggs ut undan för undan. Projektet kommer att avslutas med en stor utställning i Österbybruk sommaren 2005, samtidigt som en bok med materialet ska presenteras.

Roine Jansson